3 thoughts on “MahilaDin-2018”

  1. “प्रत्येक महान व्यक्तिंच्या जीवनात आणी यशात स्त्रीयांचा सिंहाचा वाटा आहे” म्हणुनच
    स्त्री-शक्तिला माझा सलाम
    “जागतिक महिला दिनाच्या”
    “हार्दीक शुभेच्छा”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *